Dysleksja to prawdziwa plaga XXI wieku. Coraz więcej dzieci boryka się z tym specyficznym problemem, co ewidentnie wpływa na jakoś ich nauki. Bardzo ważne jest, żeby zaburzenia tego typu były jak najszybciej zdiagnozowane, co jest warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedniej pomocy.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego czym jest dysleksja i jakie problemy za sobą niesie. Niestety w niektórych szkołach nadal panuje przeświadczenia, popularne kilkanaście/ kilkadziesiąt lat temu, wedle, którego dzieci borykające się ze specyficznym problemami w pisaniu to lenie, którym nie bardzo chce się uczyć. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice posiadali chociażby elementarną wiedzę na temat tego problemu.

O dysleksji możemy mówić, kiedy dziecko o poziomie intelektualnym w normie boryka się z licznym problemami w pisaniu i czytaniu. W literaturze specjalistycznej możemy znaleźć wiele definicji, wskazujących dokładnie czym charakteryzuje się problem dysleksji. W Polsce niewątpliwe najbardziej popularne są publikacje profesor Marty Bogdanowicz, która dokonała podziału specyficznych trudności na:
– dysleksję – czyli problemy związane z czytaniem, przypominaniem sobie głoski odpowiadającej konkretnej literze, myleniem liter podobnych itd.
-dysortografię – trudności w zastosowaniu w praktyce poznanych zasad ortograficznych, popełnianie wielu błędów, omijanie, dodawanie, przestawienie liter,
-dysgrafię – niemieszczenie się w liniaturze, złe kształty liter, koślawe pismo, zamazany tekst, zbyt mocny nacisk na narzędzie piśmiennicze.
Profesor Bogdanowicz użyła również określenia dysleksja rozwojowa, wskazując na możliwość występowania jej objawów na każdym etapie rozwoju.

Warto wspomnieć, że dysleksja rozwojowa jest możliwa do diagnozy dopiero w starszych klasach szkoły podstawowe, wcześniej można mówić o ryzyku dysleksji, czyli zagrożeniu pojawieniem się specyficznych trudności w późniejszych latach. Ważne jest to, że dziecko z grupy ryzyka dysleksji wcale nie musi zostać dyslektykiem. Szybka diagnoza i odpowiednia praca mogą sprawić, że wszelkie problemy znikną.